سید حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو پیرامون فروش بلیط‌های جام جهانی گفت:کلهر، معاون فرهنگی و ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان مسئول پیگیری امور مربوط به بلیط های جام جهانی است.

 

وی در ادامه اضافه کرد: با وزیر ورزش قطر جلسات مفصلی در خصوص جام جهانی داشتیم که یکی از این موارد سهم ایران از بلیط های جام جهانی بود.

سجادی درباره بلیط های جام جهانی گفت: باید در حدود 2000 بلیط دیگر تصمیم گیری شود که چه طور به دست مردم برسد.با نظر مسائد وزیر ورزش قطر و اهتمام آقای کلهر حدود 12 هزار بلیط به سهمیه ایران اضافه شد.

وی در پایان عنوان کرد: وزارت ورزش در تهیه و فروش بلیط جام جهانی دخالت اجرایی ندارد ولی بحث نظارت و مراقبت را انجام می دهیم.