به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهرام عین اللهی در آئین تجلیل از خبرنگاران، با ارائه گزارشی از عملکرد یک ساله وزارت بهداشت، گفت: افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی به مناطق محروم و به صورت بومی گزینی اختصاص یافته است.

وی افزود: این افزایش ظرفیت در دندانپزشکی هم در کنکور ۱۴۰۱ رخ داده است.

وزیر بهداشت با اشاره به ظرفیت‌های دستیاری پزشکی گفت: سال گذشته یک هزار نفر ظرفیت دستیاری پزشکی خالی ماند. با وجود همه تکمیل ظرفیت‌ها ۲۵۰ نفر به مقطع دستیاری پزشکی راه یافتند و بازهم ۷۵۰ نفر از ظرفیت این خالی ماند.

وی یادآور شد: امسال برای رفع این معضل و پر کردن ظرفیت دستیاری، زیرگروه‌های تخصصی حذف شد و انتخاب رشته از ۵ کدرشته به ۱۰۰ کدرشته افزایش یافت.

عین اللهی افزود: همچنین ۵۰۰ نفر ظرفیت مازاد به صورت بومی به دانشگاه‌های علوم پزشکی برای پذیرش دستیار اختصاص یافت.

وی افزود: امسال حقوق دستیاران پزشکی به دو برابر افزایش یافت که توانست تا حدی حقوق آنها را ترمیم کند.

وزیر بهداشت درباره خوابگاه‌های دانشجویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: در این زمینه با کمبود خوابگاه مواجه ایم و باید اقداماتی در زمینه ترمیم خوابگاه‌ها و ساخت خوابگاه متاهلی انجام شود.

وی درباره اینکه تصمیمات نهادهای دیگر در حوزه آموزش پزشکی مانند موضوع پذیرش کاردانی ها از طریق سوابق تحصیلی و یا افزایش ظرفیت های پزشکی و دندانپزشکی چقدر با تصمیمات وزارت بهداشت همخوانی دارد، گفت: ما در پذیرش دانشجو در آموزش عالی تصمیم گیر نیستیم و این کار برعهده سازمان سنجش است.

وزیر بهداشت گفت: البته اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد و ما نیز نظر خود را در این زمینه اعلام می کنیم اما به نظر می رسد اگر سنجش و پذیرش دانشجویان علوم پزشکی را به وزارت بهداشت بسپارند این مشکل حل می شود.