به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محققان دانشگاه تورین ایتالیا به منظور بررسی الگوهای رفتاری پنگوئن ها، تعدادی از پنگوئن‌های آفریقایی (Spheniscus demersus) متعلق به سه گروه متفاوت را در مدت زمان سه سال زیر نظر گرفتند.

در این مدت، صدا‌های خاص پنگوئن‌ها در زمان های تنهایی و یا تلاش آنها برای ردیابی دوستانشان ثبت و تحلیل شد. نتیجه این کار، ثبت چهار نوع صدای خاص از لحاظ فرکانس و دامنه نوسان بود. به گفته این محققان، این صدا‌ها در مورد پنگوئن‌هایی که شریک بودند یا در یک گروه قرار داشتند در طول زمان بیشتر به هم شباهت پیدا کرد. این نزدیک کردن صدا کار پیدا کردن شریکان و دوستان در یک گروه را برای پنگوئن‌ها آسان‌تر می کند.

توانایی اصلاح صدا و بیان صوتی در پاسخ به محیط که به آن «تطابق صوتی» (vocal accommodation) گفته می‌شود، یکی از بخش‌های کلیدی یادگیری صوتی است؛ مجموعه پیچیده‌تری از مهارت‌ها مانند تولید صدا‌های جدید از طریق یادگیری یا تقلید.

شناسایی گونه‌هایی که از توانایی اصلاح صدا و بیان صوتی برخوردارند، به محققان کمک می کند تا به اطلاعاتی در خصوص نحوه تکامل یادگیری صوتی در این گونه ها پی ببرند.