به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, به نقل از ایبِنا، همراه این فهرست، مجموعه محدودیت‌هایی که برای ارائه خدمات به این افراد باید اعمال شوند، نیز اعلام شده اند. بنابراین گزارش، مهم ترین این محدودیت‌ها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالت‌نامه و توقف اجرای وکالت نامه‌های سابق الصدور» هستند.

براساس ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و برابر ماده ۸۴ آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مظنون با ارائه مستندات قابل راستی آزمایی نظیر مستندات مربوط به شغل و درآمد و دارایی‌ها و ... یا ارائه احکام قضایی مرتبط می‌توانند برای خروج از فهرست مذکور اقدام کنند و در صورت تایید این مرکز از آن خارج شوند.