ازدواج وکالتی، ازدواج غیابی یا عروسی غیابی به ازدواجی گفته می شود که یکی از دو طرف در ازدواج یا هر دو نفر آن ها حضور نداشته باشند. 

ازدواج غیابی معمولا با معرفی اقوام و آشنایان ، انتخاب والدین یا دوستی و آشنایی اینترنتی و به دلیل حضور در سربازی ، زندان یا حضور در کشوری دیگر انجام می شود. 

ساده ترین روش برای ازدواج غیابی دادن وکالت به والدین و اجازه دادن برای خواستگاری و ازدواج است. والدین برای این منظور باید به صورت قانونی وکالت ازدواج غیابی بگیرند تا بتوانند به وکالت از فرزندشان صیغه عقد را جاری کنند. 

احتمالا به این مورد برخورد کرده باشید که والدین با وکالتی که از پسرشان در خارج از کشور دارند برای خواستگاری و عقد پسرشان اقدام مینمایند و تازه عروس را آماده رفتن به خارج از کشور می کنند. 

بزرگترین چالشی که برای ازدواج وکالتی پیش روی زوجین است ، عدم صدور ویزا برای همسر وکالتی است که باید با توجه به کشور مقصد از نظر قانونی مورد بررسی دقیق قرار بگیرد. 

امکان روش ازدواج غیابی, ازدواج غیابی چیست, ازدواج غیابی

ازدواج غیابی برای خانم ها 

وکالت ازدواج غیابی چیست؟

وکالت ازدواج غیابی برای خانم : خانم  به وکیلی که آقا است مجوز میدهد و می گوید که شما وکالت دارید من را به عقد یک مرد درآوریی . این وکالت بی چون و چرا و مطلق است و بیشتر در گذشته استفاده می شده است و الان به دلیل مشکلات قانونی منسوخ شده . 

در این نوع وکالت  وکیل مرد نمیتواند خانم را به عقد خود در آورد مگر در صورتی که صریحا این اجازه در متن وکالت به او  داده شده باشد. یعنی خانم نوشته باشد که شما اجازه داری من را به عقد یک مرد حتی خودت در آوری .

بنابراین اگر خانم گفته باشد که اجازه داری مرا به عقد هر کسی در بیاوری، وکیل نمیتواند با استفاده از بازی کلمات ، خانم را به عقد خودش دربیاورد.

وکالت ازدواج غیابی برای آقا : مطابق با بحصی که بالاتر توضیح داده شد اگر مردی به یک خانم وکالت ازدواج غیابی بدهد ، آن خانم نمی تواند خودش را به عقد آقا در بیاورد.