به گزارش خبرگزاری مهر، تا هفته گذشته ۱۱۳ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۳۵ شهرستان در وضعیت آبی قرار داشتند.

بر همین اساس، در تازه‌ترین گزارش وزارت بهداشت که روز جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ منتشر شده است، تعداد شهرهای آبی از ۳۳۵ به ۳۴۲ شهر افزایش یافته است.

همچنین، تعداد شهرهای زرد کرونایی نیز از عدد ۱۱۳ به شهر ۱۰۶ کاهش یافته است.