حجم ویدیو: ۱۲.۴۳M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۲۹
  •  این روزها بحث حذف ارز ترجیحی در فضای مجازی بیش از پیش داغ شده است.
  • مردم نسبت به این جراحی بزرگ اقتصادی نظرات متفاوتی دارند.