به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمد باقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در واکنش به تذکر نمایندگان مبنی بر لزوم نتیجه بخش بودن تحقیق و تفحص‌های مجلس، تصریح کرد: تحقیق و تفحص یک ضرورت و ابزار مهم نظارتی مجلس است، اما اینکه تحقیق و تفحص‌ها در چه زمان، مجموعه و با چه نیتی انجام گیرد، بسیار مهم است.

وی افزود: من یک بررسی در تحقیق و تفحص‌های دوره‌های گذشته و اکنون داشتم؛ متاسفانه این جهت گیری‌ها منجر به آن شده که نتیجه نهایی ضعیف باشد در حالی که آثار تحقیق و تفحص باید منجر به اصلاح امور شود.

رئیس مجلس گفت: متاسفانه ما ضعیف عمل کردیم؛ لذا خواهش می‌کنم نمایندگان در مرحله تقاضا، بررسی، ارائه گزارش به صحن و همچنین رسیدگی به تخلفات در مراجع قضایی، توجه لازم را داشته باشند.