به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، مخاطبان خبرگزاری فارس با ایجاد چند پویش در سامانه «فارس من» این خبرگزاری خواستار پرداخت فوق العاده خاص کادر بهداشت و درمان شده اند.خبرگزاری فارس این موضوع را با بهرام عین الهی، وزیر بهداشت در میان گذاشت و وی در این باره توضیح داده است.

در این رابطه بهرام عین الهی، وزر بهداشت در گفتگو به خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که وضعیت پرداخت فوق العاده خاص کادر بهداشت و درمان به کجا رسید؟ گفت:‌این موضوع را با نظر موافق به سازمان برنامه و بودجه اعلام کردیم.

وی گفت:‌امیدواریم تا قبل از فرارسیدن سال 1401 این موضوع عملیاتی شود.