در آرتروز در مرحله اول، نشانه ها خفیف هستند، اما فرد در مراحل بحرانی ممکن است به جراحی نیاز داشته باشد.در آرتروز (OA) مفصل زانو بر نرمه استخوان ها، غضروف و سینوویوم در مفصل زانو تاثیر می گذارد.
آرتروز زانو
 
 

نرمه استخوان یک بافت لغزنده است که سطح صاف را برای حرکت مفاصل فراهم می کند و به عنوان یک کو سن بین استخوان ها عمل می کند.سینوویوم نرم است و مفصل ها را به هم متصل می کند. مایعی را تولید می کند که سینوویال نامیده می شود و روغن ، مواد غذایی و اکسیژن را به غضروف منتقل می کند.

تشدید علائم آرتروز با خوردن این مواد غذایی

وقتی این عملکردها می شکنند، دیگر از استخوان های مفصل زانو حفاظت نمی کنند و آسیب استخوانی رخ می دهد.در مورد زانو می تواند باعث درد و سفتی شود.نشانه ها در طول زمان بدتر می شوند.

عمل دیسک کمر با لیزر توسط دکتر محمدرضا کاظمی