پس از مدتها کشمکش بین شورای رقابت و رسانه های مستقل مانند تحریریه، و اصرارهای کارشناسانه برای افزایش قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو و سایپا با هدف خارج شدن خودروسازان از زیان مضاعف و پایین آمدن قیمت بازار تا برای خانوارهای ایرانی قابل خریدن شود، این اتفاق رقم خورد. 

دو تغییر مهم برای واردات خودرو + توضیحات

با این حال، مرور قیمتهای اعلام شده توسط ایران خودرو نشان می دهد که با ابهام هایی روبرو هستیم که یکی از این موارد به قیمتگذاری پایین ایران خودرو برای پژو پارس باز می گردد که باعث شگفتی شده که مشخص نیست به چه دلیل تعیین شده است. 

قیمتگذاری پایین ایران خودرو برای پژو پارس TU5 باعث شگفتی شد 11-10-2021 4-46-53 AM

درحالیکه برای پژو 206 قیمت 184 میلیون تومان در نظر گرفته شده، اما این قیمت درباره پژو پارس TU5 تنها 171 میلیون تومان است که باتوجه به بازار بهتر پژو پارس و وزن بیشتر آن منطقی به نظر نمی رسد. البته این استدلال ازسوی دیگر هم قابل طرح است که به معنای گران قیمتگذاری 206 می باشد. اگر پژو پارس TU5 باید 171 میلیون تومان قیمتگذاری شود، این مساله در مورد 206 می بایست کمتر از این رقم باشد که نیست، اما هنوز درباره آن توضیحی ارائه نشده است.

لامبورگینی سواری در ایران با اجاره روزانه