مأموران به یکی از کارگران اداره مورد نظر مشکوک و این فرد را تحت مراقبت نامحسوس قرار دادند.

سرهنگ مختاری گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت وسایل گران‌قیمت خدماتی یکی از ادارات دولتی در شهرستان اراک، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: با بررسی شیوه و شگردهای سرقت‌های انجام شده و نیز دیگر مستندات علمی موجود در صحنه‌های سرقت، سرانجام مأموران به یکی از کارگران اداره مورد نظر مشکوک و این فرد را تحت مراقبت نامحسوس قرار دادند.

سرقت کارمند اداره

فرمانده انتظامی اراک افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۴ علوی و یگان امداد شهرستان اراک، پس از اطمینان حاصل کردن از نقش فرد مورد نظر در وقوع سرقت‌های از این اداره و با هماهنگی با دستگاه قضائی، او را دستگیر کردند.

3 مرد نوچه ی یک زن / زن حیله گر شکارچی زنان و دختران کرمانی