به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای دکتر مسعود مردانی با بیان این مطلب گفت: ۷۰ تا ۸۰ درصد جمعیت کشور یک دُز واکسن کرونا را دریافت کردند و هنوز عده ای واکسینه کامل نشده اند، از کسانی که هنوز اقدام به واکسیناسیون نکرده اند، درخواست داریم سریع تر نسبت به انجام این کار در مراکز مربوطه اقدام کنند.

 
وی افزود: با توجه به اینکه هنوز به ایمنی جمعی در امر واکسیناسیون نرسیده ایم خطر بروز موج ششم کرونا در کمین است و در عین حال برخی افرادی که واکسینه شده اند، نسبت به رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی عادی انگاری کرده و باعث همه گیری و انتقال ویروس کرونا به دیگران می شوند.
 
متخصص بیماری های عفونی تاکید کرد: رعایت شیوه نامه های بهداشتی شامل استفاده از ماسک، پرهیز از تجمعات، حفظ فاصله گذاری اجتماعی و خودداری از سفرهای غیرضروری حتی با وجود واکسینه شدن در برابر کرونا الزامی است و از مردم می خواهیم به کادر بهداشت و درمان برای کنترل و مهار این بیماری کمک کنند.