به نقل از ایندپندنت، طبق بیانیه آژانس فضایی چین، یاپینگ و ژای ژیگانگ دیگر فضانورد چینی روز گذشته از ایستگاه فضایی این کشور در مدار زمین خارج شدند و طی بیش از ۶ ساعت علاوه بر نصب تجهیزات، همراه بازوی رباتیک تست‌هایی انجام دادند.

یی گوانگفو سومین فضانورد، از داخل ایستگاه به انجام عملیات کمک کرد.

یاپینگ و ژیگانگ قبلاً به ایستگاه‌های فضایی آزمایشی چین سفر کرده بودند. همچنین ژیگانگ ۱۳ سال قبل نخستین راهپیمایی فضایی چین را انجام داد.

این ۳ نفر دومین گروه فضانوردی هستند که به ایستگاه فضایی دائمی چین سفر کرده‌اند. مأموریت آنها از ۱۶ اکتبر آغاز شده است.

نخستین زن فضانورد چینی راهپیمایی فضایی انجام داد

 به نقل از ایندپندنت، طبق بیانیه آژانس فضایی چین، یاپینگ و ژای ژیگانگ دیگر فضانورد چینی روز گذشته از ایستگاه فضایی این کشور در مدار زمین خارج شدند و طی بیش از ۶ ساعت علاوه بر نصب تجهیزات، همراه بازوی رباتیک تست‌هایی انجام دادند.

یی گوانگفو سومین فضانورد، از داخل ایستگاه به انجام عملیات کمک کرد.

یاپینگ و ژیگانگ قبلاً به ایستگاه‌های فضایی آزمایشی چین سفر کرده بودند. همچنین ژیگانگ ۱۳ سال قبل نخستین راهپیمایی فضایی چین را انجام داد.

این ۳ نفر دومین گروه فضانوردی هستند که به ایستگاه فضایی دائمی چین سفر کرده‌اند. مأموریت آنها از ۱۶ اکتبر آغاز شده است.

طولانی‌ترین ماه‌گرفتگی قرن در راه است

در حال حاضر ایستگاه فضایی چین فقط شامل ماژول تیان هه است. اما سال آینده دو بخش «منگتیان» و «ونتیان» به آن متصل می‌شوند. وزن ایستگاه پس از تکمیل ۶۶ تن خواهد بود که بسیار کمتر از ایستگاه فضایی بین المللی ۴۵۰ تنی است.

۳ پیاده روی فضایی برای نصب تجهیزات و گسترش ایستگاه فضایی چین انجام می‌شود. همچنین خدمه شرایط زندگی در ماژول تیان هه را ارزیابی و آزمایش‌هایی در فضا انجام می‌دهند.