وی همچنین با اشاره به اینکه شرایط معابر نسبت به سال‌های گذشته وضعیت بهتری داشته است، گفت: معاونت خدمات شهری بایستی نسبت به ایجاد ستاد برف روبی اهتمام بیشتری داشته باشد.

مهدی پیرهادی

پیرهادی در سخنان خود از شهروندان تهرانی بابت اطلاعاتی که از طریق سامانه ١٣٧ به شهرداری رساندند و به یاری شهرداری آمدند نیز تشکر کرد.