اتحاد اقوام و مذاهب اسلامی، چونان قدرتی واحد در برابر تهدیدها و دشمنی‌هاست که می‌تواند شجاعانه در برابر زورگویی‌ها و ظلم سینه‌ سپر کند.

این وحدت همان حبل‌الله است که قرآن خطاب به همه‌ می‌فرماید به آن چنگ بزنید و رهایش نکنید.

5XES6xOm9YI0

پویش مجازی برادریم به دنبال تجلی دادن این وحدت و اتحاد بین اقوام ایرانی، مذاهب و امت اسلامی‌ست.

با امضای بیانیه آنلاین در این پویش در سایت  www.baradarim.ir و دعوت از سایر مسلمانان، گامی کوچک در جهت ترویج وحدت برداریم.