وزیر بهداشت از علما قدردانی کرد. وزیر بهداشت به دلیل تشویق مردم به واکسیناسیون از علما تشکر کرد.


به گزارش مشرق، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت طی توییتی نوشت: ‌علما سراج منیر جامعه هستند که همواره  پرچم دوستی علم‌ و دین را برافراشته نگاه داشته‌اند و در این روزها ظرفیت اجتماعی آنان در تشویق مردم به واکسیناسیون گوهرناب فقه پویا را بار دیگر جلوه گر نمود.