رئیسی با خودش هم شوخی کرد. شوخی رئیسی در مورد اشتباه گفتاری اش بود. شوخی رئیسی به اشتباه وزیر راه کنایه داشت.


وقتی رئیسی به جای «ریاست‌جمهوری» گفت «قوه قضائیه»؛ رئیس جمهور گفت: این ماجرا هم شبیه وزارت نفت شد که آقای رستمی هر چه‌ می‌گفت به وزارت نفت می‌رسید!