روستا خوش آب و هواست. این روستا قدیمی است. این روستا 700 سال قدمت دارد.


به گزارش مشرق، آثار تاریخی ارزشمندی نیز در روستای درسجین وجود دارد. بافت تاریخی، الگوی معماری روستایی، میدانگاه عمومی، برج و باروی کهن، بقایای قلعه قدیمی و مسجد قدیمی از جمله این آثار است که واحد ارزش‌های گردشگری هستند. لباس‌های مخملی قرمز، دامن چین دار هزار ترک از دیگر لباس‌های محلی این روستا در گذشته محسوب می‌شد و اغلب زن‌ها چادر به سر می‌کردند.