زیباترین تنگه ایران در ایذه است. زیباترین تنگه ایران در حال نابودی است. خشکسالی تنگه ایذه را از بین برد.


پایان غم‌انگیز یکی از زیباترین تنگه‌های ایران بر اثر خشکسالی؛ تنگِ قاسمی در ایذه هم قربانی سوء‌مدیرت منابع آب ایران شد

00