همه  کشورها برای مجازات مجرم اعدام دارند. اعدام نوعی مجازات سخت است. برخی کشورهای روشهای عجیبی برای اعدام  دارند.


به گزارش مشرق، یک کاربر فضای مجازی ‌تصویری از اعدام زندانیان با روشی عجیب توسط حکومت فیلیپین- سال1899 را طی توییتی منتشر کرد.

چنین روشی توسط استعمارگران اسپانیایی به فیلیپین آورده شده بود و آخرین بار در سال 1974 در اسپانیا استفاده شد.