شجریان خسروی آواز ایران است. مردم علاقه زیادی به شجریان دارند. همسر شجریان در کنار مزار این استاد نشسته است. همسر شجریان ناراحت است.


به گزارش هنر ام‌روز، کتایون خوانساری، همسر و رایان شجریان، فرزند استاد محمدرضا شجریان از جمله افرادی بودند که در مراسم سالگرد خسروی آواز ایران در کنار آرامگاه او حضور پیدا کردند.

14000718000651_Test_PhotoN

کتایون مادر رایان و همسر دوم محمدرضا شجریان است. همسر اول شجریان فرخنده گل افشان است که سال گذشته در مراسم خاکسپاری او حضور پیدا کرد. همایون، افسانه و مژگان فرزندان فرخنده گل افشان هستند.

چهره مغموم و بهت‌زده کتایون خوانساری در کنار مزار استاد شجریان سوژه دوربین عکاسان شده است.

10

02

03