برخی شرکت ها وام موبایل می دهند. وام موبایل 20 میلیون است. با گران شدن موبایل وام موبایل رایج شده است.


خرید قسطی از مسکن و خودرو حالا به اقلام با قیمت پایین‌تر مثل موبایل رسیده است. در بازار موبایل شرکت‌هایی مدعی هستند که تا سقف ۲۰ میلیون تومان بدون ضامن وام می‌دهند تا متقاضیان به نوعی خرید قسطی موبایل انجام دهند.

در این طرح شرکتی که وام می‌دهد مدعی است:

  • به ارائه ضامن نیازی نیست
  • مبلغ و تعداد اقساط قابل پرداخت از انعطاف کافی برخوردار است
  •  خرید محدود به فروشگاه های خاصی نیست
  • امکان دریافت رمز اینترنتی و خرید آنلاین وجود دارد
  •  در هیچ یک از مراحل نیاز به مراجعه حضوری وجود ندارد

 

در این طرح این شرکت مدعی است که تا سقف ۲۰ میلیون تومان وام بدون ضامن و تنها در پنچ روز می‌دهد. البته مشتری باید سه میلیون تومان را به عنوان پیش‌پرداخت در ابتدا پرداخت کند.