افغانستان بدست طالبان افتاد. مردم افغانستان از حضور طالبان ناراحت هستند. زنان و کودکان افغانستان در هراس زندگی میکنند.


به گزارش مشرق، یک کاربر افغانستانی طی توییتی نوشت؛ ‌

اربابِ زمین، امیر تاریخ بیا...

بیا و شیعیان غریب‌ات را دریاب!

عکس از صبح امروز نانوایی دشت برچی.

عکسی قابل تامل از یک نانوایی در افغانستان

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.