علی لندی آسمانی شد .  مراسم یادبود علی لندی در مدرسه اش برگزار شد. مردم علی لندی را دوست دارند. داستان علی لندی در کتب درسی نوشته می شود. علی لندی بسیار فداکار بود.


مراسم بزرگداشت شهید علی لندی با حضور پدر و مادر این قهرمان ملی و همچنین شرکت استاندار چهارمحال و بختیاری و جمعی از مسئولان استانی در مدرسه محل تحصیل شهید علی لندی در شهرکرد برگزار شد.

شهید علی لندی ۱۵ ساله، که در پی یک حادثه آتش‌سوزی با ایثارگری جان دو زن را نجات داد دانش‌آموز پایه نهم دوره اول دبیرستان شهید استکی شهرکرد بوده است.

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 • بزرگداشت قهرمان ملی، شهید علی لندی

 •