ممنوعیت ورود به مازندران ادامه دارد . ممنوعیت ورود به مازندران به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا صورت می گیرد. ممنوعیت ورود به مازندران در مبادی ورودی شهرها انجام می شود.


سرپرست پلیس راه مازندران گفت : ورود خودرو‌های بدون مجوز حتی با پایان یافتن تابستان همچنان به مازندران ممنوع است.

 

ماموران مستقر در مبادی ورودی مازندران، با اقدامات کنترل در حوزه محدودیت تردد همچنان مشغول انجام وظیفه هستند.

 

تنها خودرو‌های دارای مجوز از استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و راهور ناجا اجازه ورود به مازندران را دارند.