حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی زندانی شدند. حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی محکوم هستند. سخنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی را اعلام کرد.


به گزارش بخش قضایی سایت خبرمهم، ذبیح الله خدائیان در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران درباره اعطای مرخصی به زندانیان و تفاوت برخی زندانیان مانند حسین فریدون، نعمت‌زاده، رضوی، هاشمی و بقایی، گفت: مرخصی زندانیان اختصاص به گروه خاصی ندارد، اینطور نیست که افراد خاصی از مزایایی بیشتری استفاده کنند و یا مرخصی بیشتری به آنها داده باشیم.

حدود ۲۶ هزار و ۷۰۰ نفر از زندانیان ما در مرخصی هستند که وابستگی به فرد و افراد خاصی ندارند. ۲۳ هزار و ۳۲۰ نفر از مرخصی پایان حبس استفاده کردند. در مورد افرادی که اسم آنها برده می‌شد مثل فریدون، خانم نعمت‌زاده، رضوی و هاشمی الان در زندان هستند؛ مرخصی رفته بودند و بازگشته‌اند.

وی افزود: بقایی در مرخصی استعلاجی است و طبق گزارشات واصله در خارج از زندان تحت معالجه است. آقای مشایی در مرخصی بودند و غیبت کردند. اگر کفیل ایشان در موعد مقرر نسبت به معرفی وی اقدام نکند از طریق ضابطین نسبت به جلب فرد اقدام می‌شود. /ایلنا