ساعت رسمی کشور تغییر می‌کند. ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ امروز سه شنبه ۳۰ شهریور تغییر می کند. ساعت رسمی کشور

یک ساعت به عقب کشیده می‌شود.


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر این اساس در ساعت رسمی کشور از امروز به ساعت ۲۳ تغییر خواهد یافت. بنابه قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب سال ۱۳۸۶، ساعت رسمی ایران هر سال در ساعت ۲۴ روز یکم فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور همان سال به حالت قبلی برگردانده می‌شود.

گفتنی است که علت انجام این کار به منظور استفاده بیشتر از روشنایی روز صورت می‌گیرد.