مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس به برخی پیشنهاد شد. مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس به عضو شورای شهر پیشنهاد شد. سمیعی مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس را قبول نکرد. آخوندی گزینه مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس بود.

 بعد از استعفای جعفر سمیعی گمانه زنی‌ها و شایعات زیادی برای مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس مطرح شده است. محمد آخوندی عضو شورای شهر که سابقه عضویت در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس را دارد، یکی از گزینه‌های مدنظر وزارت ورزش برای مدیرعاملی سرخپوشان  به شمار می‌آید.  

آخوندی  ضمن تایید این مطلب گفت:  صحبت‌هایی برای مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس با من شده است، اما عذرخواهی کردم. من سابقه حضور در پرسپولیس را داشتم  و از آن دوران خاطرات خوشی نیز دارم، اما در شورای شهر مسئولیت سنگینی بر عهده‌ام  است.