دختر نابغه بجنوردی با ۱۲سال و ۱۱ماه به عنوان جوان‎ترین داوطلب آزمون سراسری ۱۴۰۰ شناخته شد.