علیرضا زاکانی در توئیتی نوشت: سال ۹۲ قبل از اعلام کاندیداتوری محضر آقا رسیدم؛ ایشان فرمودند این فکرهایی که تو داری کسی بهت پول نمیده؛ پول تبلیغات رو از کجا میاری؟

گفتم باهمسر و فرزندانم تعهد کردیم خانه شخصیم رو بفروشم.

آقا فرمودند: همچین کاری نکنید، بعدا دیگه خونه گیرتون نمیاد.

بنده بنا ندارم تبلیغ پرهزینه کنم.