به گزارش پارس نیوز، نتایج رسمی نهایی انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم از سوی وزارت کشور اعلام شد.

تعداد شعب تجمیع و شمارش شده:

۵۸.۶۴۰ شعبه

تعدا کل آراء اخذ شده:

۲۴.۵۳۵.۱۸۵

١. مسعود پزشکیان:

۱۰.۴۱۵.۹۰۱

٢. سعید جلیلی:

۹.۴۷۳.۲۹۸

٣. محمد باقر قالیباف:

۳.۳۸۳.۳۴۰

٤. مصطفی پورمحمدی:

۲۰۶.۳۹۷

بدین ترتیب؛ مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به دور دوم انتخابات راه یافتند.