به گزارش پارس نیوز به نقل از وزارت نیرو، بنابراین، طبیعی است که قادر نباشیم به درستی مقدار هزینه‌ای که در نتیجه روشن بودن هر وسیله برقی به مبلغ قبضمان اضافه می‌شود را تخمین بزنیم و این گونه عملاً مدیریت مصرف و هزینه غیرممکن خواهد شد.

برای رفع این مشکل وزارت نیرو از سامانه‌ای به نام باانرژی به آدرس https://ba-energy.ir رونمایی کرده که با استفاده از آن امکان محاسبه تقریبی مبلغ قبض برق برای مشترکان فراهم شده است.

یکی از بخش‌های این سایت که در اپلیکیشن آن نیز موجود است بخش «شبیه ساز مصرف» نام دارد.

در این بخش پس از انتخاب محل زندگی و ماهی که در آن قرار دارید، لوازم برقی مورد استفاده در منزل خود و مدت استفاده از آن‌ها را مشخص می‌کنید و پس از آن تخمینی از مبلغ مندرج در قبض برق مربوط به آن ماه را در سه بازه زمانی کم بار، میان بار و اوج بار مشاهده خواهید کرد.