به گزارش پارس نیوز ،بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای امروز دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ تهران در شرایط قابل قبول قرار دارد و وضعیت آلاینده شاخص ( PM۲.۵) هم‌اکنون عدد ۷۸ را نشان می‌دهد، به طوری که ۱۴ ایستگاه در وضعیت قابل قبول (زرد) و ۵ ایستگاه ( پونک.منطقه ۵، مسعودیه.منطقه ۱۵، دانشگاه شهید بهشتی.منطقه یک، دانشگاه علم و صنعت.منطقه ۴ و سرخه حصار.منطقه ۱۳) در وضعیت پاک قرار دارند و در ۵ ایستگاه ( شادآباد.منطقه ۱۸، شریف.منطقه ۲، شهرداری منطقه ۱۹، میدان فتح.منطقه ۹ و پاسداران.منطقه ۳) وضعیت ناسالم برای همه یا (قرمز) ثبت شده است.

  شاخص کیفیت هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته روی عدد۶۴ و وضعیت قابل قبول داشت.

بر اساس گزارش سایت کنترل کیفیت هوای تهران ایستگاه شهرداری منطقه ۱۹ با ثبت عدد شاخص ۱۴۳ و وضعیت ناسالم برای گروه های حساس، آلوده ترین نقطه و ایستگاه دانشگاه علم و صنعت در منطقه ۴ با شاخص ۲۶ و قرار گرفتن در وضعیت پاک، بهترین شرایط را در شهر تهران دارند. 

تهران از ابتدای امسال تاکنون ۵ روز هوای پاک و ۶۳ روز قابل قبول را تجربه کرده است؛ این در حالی است که پایتخت‌نشینان در مقایسه با سال گذشته۸ روز هوای پاک و ۵۷ روز هوای قابل قبول و ۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کرده بودند.

بر اساس جدول رنگ‌بندی شرکت کنترل کیفیت هوا، ایستگاه‌های سبزرنگ شرایط "پاک"، زردرنگ شرایط "قابل قبول"، نارنجی‌رنگ شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس"، قرمزرنگ شرایط "ناسالم" و بنفش‌رنگ شرایط "بسیار ناسالم" را نشان می‌دهد./اکوایران