به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهدی چمران امروز پیش از آغاز دویست و سی و نهمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران،  درباره احتمال کاندیداتوری علیرضا زاکانی در انتخابات ریاست جمهوری و اینکه آیا در صورت کاندیداتوری نیاز به استعفا وجود دارد، گفت: برای نامزدی ریاست جمهوری نیاز به استعفا نیست حتی رئیس مجلس، معاون اول رئیس جمهور و حتی اگر رئیس جمهور نیز باشد، نیاز به استعفا ندارند؛ از کاندیداتوری آقای زاکانی اطلاع ندارم و در این باره با من صحبتی نشده است.