به گزارش پارس نیوز ،از گرگان، حیدر آسیابی اظهار کرد: این متهم  با معرفی خود به عناوینی مانند قاضی، بازرس قوه قضائیه، مدعی نفوذ در دستگاه قضایی و در مواردی کارشناس حفاظت و اطلاعات ، به مردم وعده می‌داد در ازای دریافت پول می‌تواند جریان پرونده در محاکم را به نفع آنان تغییر دهد.

 
 

وی افزود: کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان در کنترل تردد مراجعان به حوزه‌های قضایی استان، به رفت و آمدهای زیاد این فرد که دارای سوابق کلاهبرداری است، مشکوک شدند.

وی گفت: بررسی‌ها نشان داد این فرد بدون این که پرونده‌ای در محاکم داشته باشد در راهروی دادگاه ها پرسه می‌زند و با شناسایی طعمه‌های خود، در فرصت مناسب با آنان ارتباط می گرفت و از آنان کلاهبرداری می‌کرد. این فرد هم اکنون بازداشت است و پرونده در حال رسیدگی است .

دادستان مرکز استان گلستان هم گفت:  از آنجا که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد اشخاص زیادی قربانی این فرد شیاد شده‌اند، در راستای بند ب ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری، تصویر این فرد برای شناسایی در رسانه ها منتشر شد.

محمود اسپانلو گفت: کسانی که از این فرد شکایت دارند می‌توانند به شعبه نهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرگان واقع در ابتدای جاده گرگان به آق قلا  مراجعه کنند.

وی گفت: افراد می توانند در صورت مواجهه با چنین افرادی با شماره 1580 حفاظت و اطلاعات دادگستری استان تماس بگیرند و به صورت ناشناس گزارش دهند.