به گزارش پارس نیوز ، رکنا نوشت: قیمت قبر رزروی در بهشت زهرا از ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ به ۱۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ رسید.

طبقه اول قبور برای تدفین رایگان و قیمت طبقه دوم و سوم قبر ۱۵ میلیون تومان تعیین شد

با ۱۰ رأی موافق اعضای شورای شهر تهران، طبقه اول قبور برای تدفین رایگان و قیمت طبقه دوم و سوم قبر ۱۵ میلیون تومان تعیین شد و فرصت یک ساله برای تعیین تکلیف و تقسیط جهت خرید این طبقات به شهروندان داده شد.