حج تمتع به صورت رسمی آغاز شد. امسال با توجه به شرایط کرونا ، متولیان خانه خدا علاوه بر محدود کردن زائران حج تمتع سال جاری به ۶۰ هزار ساکن، تغییراتی را برای جلوگیری از کرونا اعمال کردند.

حج تمتع

حج تمتع