آرژانتین پس از ۲۸ سال به قهرمانی در کوپا آمریکا رسید و برای پانزدهمین بار این عنوان را کسب کرد، آرژانتین در کنار اروگوئه، مشترکا پرافتخارترین تیم‌های تاریخ مسابقات هستند.

آرژانتین

آرژانتین