اولین نوبت واکسیناسیون کوید ۱۹ در سال جدید با همکاری تیم سلامت پیغام در ییلاقات شهرستان کلیبر استان آذربایجان شرقی انجام و از افراد مشکوک نمونه برداری pcr انجام شد.

عشایر

عشایر