نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی گفت: رؤسای هیأت‌های ایران، روسیه و چین مسائل مرتبط با گفت‌وگوهای جاری برجام را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

برجام