وزارت بهداشت در غزه اعلام کرد از آغاز تهاجم به نوار غزه تاکنون ۱۸۱ نفر از جمله ۵۲ کودک و ۳۱ زن شهید و ۱۲۲۵ نفر زخمی شده اند. غربی های مدعی حقوق بشر تنها از اصابت خبرنگاران انتقاد کرده اند نه عاملان این تصاویر! و اگر نبود ترسشان از قدرت دوربین خبرنگاران در غزه از همین محکوم کردن بی نتیجه هم خبری بود؟

2