مراسم خودجوش گرامیداشت روز جهانی قدس ، امروز در شهر‌ها و مناطق مختلف استان مازندران با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی برگزار شد.

3

2