در حاشیه تجمع خودجوش مردم یزد در روز جهانی قدس .

راهپیمایی قدس