دریاچه کوه گل در هشت کیلومتری شهر زیبای سی سخت قرار دارد. این دریاچه مساحتی برابر با نیم هکتار و عمقی ۱۵ متری دارد و همین موضوع باعث شده تا حیات آبی جالب و متنوعی داشته باشد.

3