تصویری از سفره‌های افطار در کوچه‌های شهر نجف عراق را در ادامه می بینید.

نجف