مرحوم سردار حجازی عصر روز گذشته به ملکوت اعلی پیوست. در این عکس سردار حجازی و شهید حاج قاسم سلیمانی را در یک قاب می بینید.

سردار حجازی