اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان با رعایت فاصله گذاری در مکه مکرمه و مسجد الحرام برگزار شد.

مکه