طرز دست دادن ظریف با لاوروف را در دوران کرونا در دیدار با وزیر امور خارجه روسیه مشاهده می نمایید.

ظریف