در اقدامی جالب تعدادی از واگن‌های شهر توکیو ویژه کودکان طراحی و آماده شده است.

مترو